Bắt wifi *chùa* tại Nhật

13669690_1081927141880755_2688342669196801_n

Cảnh các bạn HV bắt wifi * chùa* ở Nhật !