Hướng dẫn các lớp sơ cấp của trung tâm nhật ngữ MOMIJI

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ MOMIJI

HƯỚNG DẪN CÁC LỚP

Tất cả các lớp học đều 2 tháng/khóa/8 tuầncau-be-tieng-nhat

-LỚP SƠ CẤP THƯỜNG TUẦN 3 BUỔI,BUỔI 1H30P

SC1 : dạy đến bài 1 đến bài 8

SC2: bài 9 đến bài 16

SC3: bài 17 đến bài 25

SC4:bài 26 đến bài 33

SC5: bài 34 đến bài 41

SC6: bài 42 đến 50

LỚP CẤP TỐC THƯỜNG TUẦN 5 BUỔI , BUỔI 1H30P

CT1T: dạy bài 1 đến bài 13

CT2T: dạy bài 14 đến 25

CT3T: dạy bài 26 đến 37

CT4T: dạy bài 38 đến 50

-LỚP CẤP TỐC NHANH TUẦN 5 BUỔI,BUỔI 3H

CT1N: dạy bài 1 đến bài 17

CT2N: dạy bài 18 đến 34

CT3N: dạy bài 35 đến 50

LỚP ÔN N5 CẤP TỐC TUẦN 5 BUỔI , NGÀY  6H

CTN5 : dạy từ bài 1 đến bài 25