Hoàng Thùy Trang – Học viên khóa 02

Những kỳ thi quốc tế khó khăn vì lượng từ vựng khổng lồ mà bạn phải học thuộc. Momiji giúp em sẽ nắm vững từ vựng và vượt qua các kì thi JLPT, NATTEST, TOPJ, JTEST… dễ dàng hơn.