Nỗi trăn trở về việc học tiếng Nhật của Thầy Niihara…